אזכרה לאיתן לבני במלאות שלושים לפטירתו

סימול הקלטת / הסליל : קל - 399

סוג הארוע : אזכרה
שם המעיד : תבין אלי,אלפסי יצחק,שילנסקי דב,ארנס משה,ציפורי מרדכי,מלצקי מנחם (מלצקי מנדל),עמיצור בצלאל (סטולניצקי בצלאל),מקוב הרצל
שם המראיין: תבין אלי (מנחה)
תאריך ההקלטה: 30/01/1992
מתקופת הארועים : 01/01/1935
עד תקופת הארועים : 31/12/1991

קבצים מצורפים

תוכן

אלי תבין, יצחק אלפסי, דב שילנסקי, משה ארנס, מרדכי ציפורי,
מנחם מלצקי: דברים לזכר איתן לבני וסקירת פועלו בבית"ר, באצ"ל
ובכנסת.
אלי תבין: הפגיעה באיתן לבני בתקופת הסזון.
מנחם מלצקי: מאסרו של לבני והבריחה מכלא עכו.