פריט ארכיון

סימול הקלטת / הסליל : קל - 372

סוג הארוע : עדות
שם המעיד : קוטיק יעקב
מתקופת הארועים : 01/01/1913
עד תקופת הארועים : 31/12/1948

תוכן

פרטים ביוגרפייים. הצטרפותו לבית"ר בפולין, עלייתו לארץ ושרותו
בפלוגת הגיוס בכפר-סבא. הצטרפותו לאצ"ל ולאחר מכן ללח"י. מעצרו
בעקבות הלשנה ומשפטו. מאסרו בבית הסוהר המרכזי בירושלים
ופגישתו עם אברהם שטרן (יאיר). קשריו עם יצחק שמיר, הסתרתו
וקיום מפקדה מחתרתית בביתו. זכרונות מפעילותו בברית הבריונים.
הסגרתו לבולשת הבריטית בתקופת הסזון. מעצרו בלטרון. אליהו
עמיקם. התגייסותו והלחימה במלחמת העצמאות.