'עשו היסטוריה'

סימול הקלטת / הסליל : קל - 369

סוג הארוע : תכנית רדיו
שם המעיד : לנקין אליהו
מתקופת הארועים : 01/01/1944
עד תקופת הארועים : 31/12/1948

קבצים מצורפים

תוכן

כשלון המשא ומתן עם משה סנה ואליהו גולומב, חטיפת המרואין
במסגרת הסזון והסגרתו לבולשת הבריטית. הגלייתו לאריתריאה
ובריחתו דרך אדיס אבבה, ג'יבוטי וצרפת. מינויו לראש מטה האצ"ל
בגולה ופרשת אלטלנה.