רב-שיח על מורשת האצ"ל

סימול הקלטת / הסליל : קל - 362

סוג הארוע : הרצאה
שם המעיד : קיסטר יוסף,קורפו חיים,לבני איתן,עליס שרגא, 'חיים טויט',ציפורי מרדכי,לב עמי שלמה (לוי שלמה)
מתקופת הארועים : 01/01/1932
עד תקופת הארועים : 31/12/1948

תוכן

יוסף קיסטר - פעילות האצ"ל במלחמת העצמאות;
חיים קורפו מנחה רב-שיח על המחשבה הצבאית ושיטות הלוחמה של
האצ"ל, בהשתתפות איתן לבני, שרגא אליס, מרדכי ציפורי ושלמה
לב-עמי.