שלמה בן יוסף, אברהם שיין, ז'ורבין, ע"ג טנדר בזמן מאסרם ע"י חיילים בריטיים מובלים ל-בית הסוהר בעיר עכו.(תמונה גדולה).

סימול התצלום : תצ- 8324

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 06/06/1928
סוג התאריך: שנה נכונה

קבצים מצורפים