ארבעים שנה לאלטלנה; מפגש לוחמי האצ"ל בשוני

סימול הקלטת / הסליל : קל - 339

סוג הארוע : כנס
שם המעיד : ארנס משה,ציפורי מרדכי,שמיר יצחק,מרידור יעקב
מתקופת הארועים : 01/06/1948
עד תקופת הארועים : 30/06/1948

קבצים מצורפים

תוכן

-כנס במלאות ארבעים שנה לאלטלנה בהשתתפות משה ארנס (5/6/1988).
-מפגש לוחמי אצ"ל בשוני. מנחה: דן כנר. בין המשתתפים: מרדכי
ציפורי, יצחק שמיר ויעקב מרידור (12/7/1988)