ברית הצה"ר הנהלה עולמית, פרוטוקולים והחלטות

21.05.1948 - 02.02.1949

סימול התיק : ג 9 א - 12

שייך לארכיון: ברית הצה"ר הנהלה עולמית
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

gimel 7\ג9 12_א.pdf הורדת קובץ

תוכן

פרוטוקולים והחלטות מישיבות ההנהלה העולמית של ברית הצה"ר.
בין נושאי הדיון: תהליך הבחירות- מינוי נציגי הצה"ר לוועדות
הבחירות, הבחירות בצבא; התיישבות; עניינים כספיים- איסוף תרומות
ותקציבים; הצעת ההסכם לאיחוד תנועת החרות וברית הצה"ר; דיון לגבי
אופן ההצבעה על תקציב מועצת המדינה.