שץ גרשון וסוניה, פרטים ביוגרפיים על גרשון שץ

01.01.1905 - 18.03.1963

סימול התיק : פ 303 - 1

שייך לארכיון: שץ גרשון וסוניה
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרטים ביוגרפיים הכוללים את פעילותו בפלוגות הגיוס, בהקמת
רמת טיומקין, בארגון עליה בלתי ליגאלית, ובהסתדרות עובדים
לאומית, הודעות בעתונות לרגל נישואיו עם סוניה פוצ'פובסקי.