פריט ארכיון

סימול הקלטת / הסליל : קל - 314

סוג הארוע : עדות
שם המעיד : שטיין משה (שטיין מרסל), 'חרמש'
מתקופת הארועים : 08/02/1914
עד תקופת הארועים : 01/01/1985

קבצים מצורפים

תוכן

פרטים ביוגרפיים. עלייתו לארץ והצטרפותו לפלוגת הגיוס בראש
פינה, פיקודו על פלוגות הגיוס בגליל, העליה לחניתה, הקמת פלוגת
הכותל. פעילותו באצ"ל בהסברה ובהפעלת תחנת השידור של הארגון.
מעצרו על ידי הבריטים, מאסרו ביפו, לטרון ומזרע והגלייתו
לאפריקה. פעילותו בשל"ח.