רב-שיח בנושא ז'בוטינסקי וערביי ארץ ישראל

סימול הקלטת / הסליל : קל - 287

סוג הארוע : כנס
שם המעיד : ציפורי מרדכי,שגיא יהושע,זקס שמעון,פרנקל יוסף,אבן אפרים,אולמרט אהוד,קיסטר יוסף,איתן מיכאל,גרבץ שלמה
מתקופת הארועים : 01/01/1925
עד תקופת הארועים : 31/12/1988

קבצים מצורפים

תוכן

רב-שיח בנושא זאב ז'בוטינסקי, יחסו לערביי ארץ ישראל והקשר
למדיניות החוץ והבטחון של מדינת ישראל כיום. בהשתתפות מרדכי
ציפורי, יהושע שגיא, שמעון זקס, יוסף פרנקל, אפרים אבן, אהוד
אולמרט, יוסף קיסטר, מיכאל איתן ושלמה גרבץ.