פריט ארכיון

סימול הקלטת / הסליל : קל - 79

סוג הארוע : עדות
שם המעיד : רחובי שמחה (חליפה שמחה),ינובסקי דניאל
מתקופת הארועים : 01/01/1935
עד תקופת הארועים : 31/12/1948

תוכן

צד א' - רחובי שמחה: המשך עדותה על פעילותה במסגרת האצ"ל
בירושלים ובקרבות העיר העתיקה (1948-1943).
צד ב' - ינובסקי דניאל: פעילותו באצ"ל במחוז ירושלים. חטיפתו
וחקירתו בתקופת הסזון (1946-1935).