'אלה הם חייך'

סימול הקלטת / הסליל : קל - 180

סוג הארוע : תכנית רדיו
שם המעיד : מרידור יעקב
שם המראיין: עמוס אטינגר
תאריך ההקלטה: 01/01/1969
מתקופת הארועים : 01/01/1935
עד תקופת הארועים : 01/01/1969

תוכן

פרטים ביוגרפיים, עלייתו לארץ, פלוגות העבודה של בית"ר בפתח-
תקווה. חברותו באצ"ל, הפעולה בעירק. החיים במחתרת, מאסרו
והעברת הפיקוד למנחם בגין. הגלייתו לאפריקה, בריחתו וחזרתו
לארץ. מאסרו בעקבות פרשת אלטלנה. חברותו בכנסת. פיתוח הספנות
וענף הדיג.