ההעפלה היבשתית של יהודי סוריה ולבנון - 1949 - 1939

סימול עבודת המחקר : כ8 - 219

שם המחבר: אריה כהן
שנה לועזית: 1997
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

סקירת מצבם של יהודי סוריה ולבנון בשנים הנדונות והגורמים
להעפלתם, מערכת העפלה, 'המוסד לעלייה ב''.