THE RISKS OF PALESTINIAN STATEHOOD

סימול הספר : מת- 862

שם מחבר הספר: INBAR EFRAIM, SANDLER SHMUEL
מוציא לאור: BAR-ILAN UNIVERSITY, BESA CENTER FOR STRATEGIC STUDIES
מקום ההוצאה: RAMAT GAN
שנת ההוצאה הלועזית: 1997
שפה: אנגלית
הערות: סדרה: 33 . .SECURITY AND POLICY STUDIES, NR תדפיס מתוך: 2 . .SURVIVAL , VOL. 37, NR

תוכן

מדינה פלשתינאית - כעובדה מוגמרת והשפעתה על יציבות האזור,
נתוח ישותה הפוליטית הפנימית וההשלכות על מדיניות החוץ שלה,
איומה על שכנותיה. המלצות להקטנת הסיכונים הפוטנציאלים הטמונים
במדינה פלשתינאית.