פריט ארכיון

סימול הקלטת / הסליל : קל - 152

סוג הארוע : עדות
שם המעיד : קרושינבסקי שמואל
שם המראיין: שמואל רוזנוולד
תאריך ההקלטה: 08/01/1984
מתקופת הארועים : 01/01/1935
עד תקופת הארועים : 31/12/1948

קבצים מצורפים

תוכן

פרטים ביוגרפיים. עליתו לארץ והצטרפותו לאצ"ל. התיישבות בית"ר
בגליל וקורסים של האצ"ל במקום. מאסרו ושחרורו בסוף 1942. עליה
לתל-צור במסגרת חומה ומגדל. פילוג 1940. רכישת נשק, פעולות
חבלה, מחסני נשק באיזור תל-אביב, ייצור חומרי נפץ. הסזון.
הגליית המרואין לאפריקה בעקבות הלשנת ינאי (הנס ריינהולד).