פריט ארכיון

סימול הקלטת / הסליל : קל - 150/ 1

סוג הארוע : עדות
שם המעיד : שניאור נח
שם המראיין: שמואל רוזנוולד
תאריך ההקלטה: 04/01/1984
מתקופת הארועים : 01/01/1937
עד תקופת הארועים : 31/12/1948

קבצים מצורפים

תוכן

פרטים ביוגרפיים. חברותו בבית"ר, עלייתו לארץ והצטרפותו לאצ"ל.
קורסים שעבר באצ"ל, הדפסת והפצת כרוזים, התרמת כספים. מעצרו
על ידי הבריטים ומאסרו בלטרון, עכו וסודן. החזרתו ללטרון,
התכנית להברחת דב גרונר מהמחנה ונסיונות בריחה נוספים.