פריט ארכיון

סימול הקלטת / הסליל : קל - 146/ 1

סוג הארוע : עדות
שם המעיד : פולק שולמית (סלונים שולמית), 'ניצה'
שם המראיין: שמואל רוזנוולד
תאריך ההקלטה: 27/12/1983
מתקופת הארועים : 01/01/1940
עד תקופת הארועים : 31/12/1948

קבצים מצורפים

תוכן

פרטים ביוגרפיים. חברותה בבית"ר והצטרפותה לאצ"ל. פעילותה
בהדרכה, הסברה והכנת פעולות. כיבוש יפו ויהודיה, הפשיטה על
רמלה. קשריה עם מנחם בגין. פרשת אלטלנה.