פריט ארכיון

סימול הקלטת / הסליל : קל - 141/ 2

סוג הארוע : עדות
שם המעיד : עמיצור בצלאל (סטולניצקי בצלאל)
שם המראיין: שמואל רוזנוולד
מתקופת הארועים : 01/01/1945
עד תקופת הארועים : 31/12/1947

קבצים מצורפים

תוכן

חלק א'- פעילותו באצ"ל כחבר המפקדה וכאחראי על כוח אדם והמחלקה
הארגונית. ההתקפה על שדה התעופה בלוד. ייצור חומרי נפץ וחבלה.
חלק ב' - רעיון הקמת ממשלה זמנית, פעולות החרמת נשק, כיבוש
יפו, פרשת אלטלנה.