פריט ארכיון

סימול הקלטת / הסליל : קל - 137/ 2

סוג הארוע : עדות
שם המעיד : אביעם ישעיהו (קלינמן ישעיהו), 'יהוידע', 'פלג'
שם המראיין: רוזנוולד שמואל
תאריך ההקלטה: 08/11/1983
מתקופת הארועים : 01/01/1947
עד תקופת הארועים : 31/12/1948

קבצים מצורפים

תוכן

פעילות האצ"ל לאחר החלטת האו"ם ב-29/11/1947 ובמלחמת העצמאות.
דגלי האצ"ל.