פריט ארכיון

סימול הקלטת / הסליל : קל - 133/ 2

סוג הארוע : עדות
שם המעיד : סבוראי משה
מתקופת הארועים : 01/01/1919
עד תקופת הארועים : 31/12/1941

קבצים מצורפים

תוכן

פרטים ביוגרפיים. מאורעות 1929. הצטרפותו לברית הבריונים.
האידיאולוגיה של ברית הבריונים ופעילותה, רצח ארלוזורוב, מעצרו
ומשפטו של המרואין. יחסי מפא"י ואנשי התנועה הלאומית וברית
הבריונים. קונגרס הצ"ח 1936. הקמת התאים הלאומיים בפולין.
פילוג 1937, פיקודם של רוברט ביטקר ומשה רוזנברג. האצ"ל בחיפה.
תפיסת אליהו רפפורט בידי ההגנה והסגרתו לבריטים, חטיפת זכריה
קקון כתגמול ומעצר המרואין כחשוד במעשה. פעילותו בשרות הידיעות
של האצ"ל.