ערב לזכרם של דוד ואולה בוקשפן

סימול הקלטת / הסליל : קל - 123/ 2

סוג הארוע : אזכרה
שם המעיד : גורבי יצחק, 'בן-יוסף',אקצין בנימין,נדבה יוסף,תמיר שמואל
תאריך ההקלטה: 21/10/1982
מתקופת הארועים : 01/01/1925
עד תקופת הארועים : 31/12/1940

קבצים מצורפים

תוכן

המשך ההרצאות על גישת זאב ז'בוטינסקי לבעיה הערבית.