פריט ארכיון

סימול הקלטת / הסליל : קל - 695/ 1

סוג הארוע : עדות
שם המעיד : לובינסקי חיים
שם המראיין: עמרמי יואל
תאריך ההקלטה: 06/07/1993
סימול העדות: על - 5,על - 5
קישור לעדות: לובינסקי חיים
מתקופת הארועים : 01/04/1936
עד תקופת הארועים : 14/01/1939

תוכן

ארגון ההעפלה על ידי קן בית"ר וינה וסניפי אצ"ל בוינה, ורשה, בודפסט, בוקרשט ופראג, רכישת נשק בפולין,
התנגדותו של זאב ז'בוטינסקי להפיכתם של קנני בית"ר בפולין לתאים של אצ"ל, יחסו של אברהם שטרן (יאיר) לז'בוטינסקי ולתנועה הרביזיוניסטית בשנת 1940, משא ומתן בין אצ"ל להגנה בשנת 1938, מגביות הכספים עבור אצ"ל במזרח אירופה, אנגליה ומצרים, העברת הכספים של אצ"ל לארץ ישראל דרך קרן תל חי, גיבוש האידאולוגיה של אצ"ל, הכינוס העולמי של הצ"ח בפראג, משא ומתן בין אצ"ל, בית"ר והצ"ח בשנת 1939.