ארגון ההגנה, - בטאונים ועלונים, בטאונים שונים

17.03.1939 - 30.01.1947

סימול התיק : כ 3 - 1/ 20

שייך לארכיון: ארגון ההגנה

תוכן

נתוחים אידיאולוגים ובהם בחינת פעולות האצ"ל, תנועת המרי,
נסיונות הבלגה מצד הפורשים, קביעת מטרה לשתק את פעולת הפורשים.
מחאה נגד אי שותפות הפורשים עמם.