ארגון ההגנה, - בטאונים ועלונים, 'דפים' ידיעות חופשיות מבקורת האויב

30.11.1947 - 12.02.1948

סימול התיק : כ 3 - 1/ 15

שייך לארכיון: ארגון ההגנה

תוכן

תקצירים על המתרחש בעולם בארץ ובקרב הערבים.פריצת כלא עכו,
קביעת בן-גוריון כי 'הפורשים' מהווים חזית לחימה.