ארגון ההגנה, - בטאונים ועלונים, 'למרי'

15.04.1947 - 17.11.1947

סימול התיק : כ 3 - 1/ 14

שייך לארכיון: ארגון ההגנה

תוכן

תקצירים על המתרחש בעולם בארץ ובקרב הערבים.התיחסות לתוכן כרוזי
האצ"ל, תזכיר תנועת המרי 1946, פצוץ המלך דוד, קריאה להפסקת
מלחמת האזרחים וההלשנות.