ארגון ההגנה, - בטאונים ועלונים, במחנה

28.10.1945 - 10.12.1947

סימול התיק : כ 3 - 1/ 12

שייך לארכיון: ארגון ההגנה

תוכן

השוואה בין פעולות ההגנה לבין פעולות האצ"ל, תקצירי ידיעות
מן המתרחש בארץ, גירוש מעפילים, התיחסות לפעולות האצ"ל המכבידות
על הישוב ומשפיעות על תגובות הבריטים , מעשי שוד ע"י האצ"ל
ביפו, התנערות תנועת המרי מפעולות האצ"ל, התרחשויות במגזר הערבי,
תפיסת משדר של הלח"י, הגליית 55 עצורי אצ"ל מלטרון, הנחיות
לישוב לשמור על איפוק בעקבות עולי הגרדום, שלילת אמצעי הטרור
של הפורשים.