ארגון ההגנה, - בטאונים ועלונים, 'אשנב' לקוטי ידיעות דברים בשם אומרם

01.01.1942 - 02.04.1947

סימול התיק : כ 3 - 1/ 11

שייך לארכיון: ארגון ההגנה

תוכן

סקירת ארועים במזרח התיכון עם מלחמת העולם השנייה, מן המתרחש
בארץ, מעפילי 'דארייאן', הגיוס בארץ,הישוב העברי, גדודים
עבריים, העפלה, ועד ערבי, יהדות אירופה, הרביזיוניסטים
בארה"ב,פעולות האצ"ל במחסני 'סולל בונה' ויפו, תנועת המרי
פצוץ המלך דוד.