כדי החלב שרעמו

סימול הקלטת / הסליל : קל - 101

סוג הארוע : תכנית רדיו
שם המעיד : בגין מנחם,פאגלין עמיחי, 'גידי',אבינועם יצחק (יגנס יצחק),עליס שרגא, 'חיים טויט',אבני יוסף,לוי ישראל, 'גדעון',יעקבי דוד,צדוק יצחק,טבק הדסה,לנצ'יצקי אפרים, 'פרי',הפנר,פליישהקר סימה,סודנסקי דבורה,חי עדינה,מלצר ג'וליאן,בן-דור דן,לוריא טד
שם המראיין: עמוס גורן ואורי מילשטיין (עורכים)
תאריך ההקלטה: 20/06/1969
מתקופת הארועים : 01/07/1946
עד תקופת הארועים : 31/07/1946

קבצים מצורפים

תוכן

פיצוץ מלון המלך דוד. משתתפים: מנחם בגין, עמיחי פאגלין, יצחק
אבינועם, שרגא אליס, יוסף אבני, ישראל לוי, דוד יעקבי, יצחק
צדוק, הדסה טבק, אפרים לנצ'יצקי, ד"ר הפנר, סימה פליישהקר,
דבורה סודנסקי, עדינה חי, ג'וליאן מלצר, דן בן-דור, טד לוריא.