סמינריון ראשי סניפים ופעילים של תנועת החרות בבית ז'בוטינסקי

סימול הקלטת / הסליל : קל - 68/ 14

סוג הארוע : כנס
שם המעיד : דקל מיכאל (דייקסל מיכאל),בן-אלישר אליהו

קבצים מצורפים

תוכן

מיכאל דקל - ארגון פעולה בסניפים;
אליהו בן-אלישר - תוכנית השלום הישראלית.