גולי קניה יורדים מהסירות בחופי תל-אביב בשובם ארצה.

סימול התצלום : תצ- 8292

מקום הצילום: ישראל
תאריך : 12/07/1948
סוג התאריך: שנה נכונה

קבצים מצורפים

מילות מפתח