קול ציון הלוחמת

סימול הקלטת / הסליל : קל - 58

סוג הארוע : תכנית רדיו
שם המעיד : רזיאל-נאור אסתר,גור בנימין (גורביץ' בנימין),שטיין משה (שטיין מרסל), 'חרמש',כצנלסון שולמית,בן-ברוך פנינה,רוזנפלד שלום,כספי יהונתן,ליפשיץ דבורה,זמיר יונה,קסל ציפורה,תמיר שמואל,אורנשטיין מרדכי,סירקיס אליעזר,כנען חביב
תאריך ההקלטה: 28/04/1979
מתקופת הארועים : 01/01/1938
עד תקופת הארועים : 31/12/1948

קבצים מצורפים

תוכן

אסתר רזיאל, שלום רוזנפלד, שמואל תמיר ואחרים מספרים על הקמת
תחנת השידור קול ציון הלוחמת, איסוף ועריכת החומר לשידור,
תפיסת המשדר ומאסר חברי התחנה, חידוש השידורים בתקופת המרד,
הפצתו בכתב של החומר המשודר, השינוי באופי השידורים בשנים
1948-1947, התחנה בפרשת אלטלנה, הפיכתה ל'קול החרות' וסגירתה.