בדרך אל ראש ההר - במלאות ארבעים שנה לעלייתו לגרדום של שלמה בן-יוסף.

סימול הקלטת / הסליל : קל - 47

סוג הארוע : תכנית רדיו
שם המעיד : נדבה יוסף,רוזנפלד שלום,רגולנט אביבה (בית-צורי אביבה),דרזנר צבי,ליאון לאה,גוטנברג יהודה,לב עמי שלמה (לוי שלמה)
שם המראיין: גילת מוהר (עורכת: ענת דותן)
תאריך ההקלטה: 01/07/1978
מתקופת הארועים : 29/06/1938
עד תקופת הארועים : 29/07/1947

קבצים מצורפים

תוכן

תוכנית רדיו בהשתתפותם של נדבה יוסף, רוזנפלד שלום, רגולנט
אביבה, דרזנר צבי, ליאון לאה, גוטנברג יהודה, לב-עמי שלמה
המדברים על עולי הגרדום ולוחמי המחתרת.

מילות מפתח