פריט ארכיון

סימול הקלטת / הסליל : קל - 11

סוג הארוע : עדות
שם המעיד : בן-משה יצחק, 'בצלאלי'
שם המראיין: חנה ערמוני
תאריך ההקלטה: 23/03/1977
מתקופת הארועים : 01/01/1939
עד תקופת הארועים : 31/12/1948

קבצים מצורפים

תוכן

פרטים ביוגרפיים, עליה לארץ באוניה פאריטה, התגייסות לצבא
הבריטי ועריקה ממנו, הצטרפות ללח"י ופעילות במחוז חיפה.