הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, מגורשים יהודים באריתריאה, דו"חות Jewish Exiles in Eritrea, Reports

17.09.1946 - 18.09.1946

סימול התיק : כ 20 ב - 187/ 1

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/52650
דו"חות של הנציב העליון לא"י למשרד המושבות על אופציות להעברת
המחנות של גולי אפריקה, בהתאם להתפתחויות הפוליטיות באזור.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח