פריט ארכיון

סימול הקלטת / הסליל : קל - 4

סוג הארוע : עדות
שם המעיד : שפילמן אנשל
תאריך ההקלטה: 17/02/1977
מתקופת הארועים : 01/01/1944
עד תקופת הארועים : 31/12/1947

תוכן

היכרותו עם אליהו גלעדי והתרשמותו מאישיותו. משה סבוראי וחלקו
בלכידת אברהם שטרן (יאיר). התפתחות האידיאולוגיה של לח"י,
ההתנגדות לזאב ז'בוטינסקי. חיי אסירי לח"י בבית הסוהר המרכזי
בירושלים. התאבדות מאיר פיינשטיין ומשה בראזני, הקשרים עם הרב
אריה לוין.