המבנה הארגוני של המפלגה הרוויזיוניסטית

סימול עבודת המחקר : כ8 - 217

שם המחבר: סילברה רוני
שנה לועזית: 1994
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

בחינת המבנה הארגוני בהצה"ר העולמי והארצישראלי ומערכת הגומלין
ביניהם , על-מנת לבדוק האם מבנה אירגון המפלגה הרויזיוניסטית
הינו דמוקרטי-פלורליסטי או דיקטטורי-אליטיסטי.