הארכיון הבריטי P.R.0 משרד הפנים, המהגרים היהודים מרוסיה, פרוטוקולים, התכתבות וכו' Russian Jewish Immigrants, Minutes, Correspondence, etc.

01.01.1917 - 31.12.1917

סימול התיק : כ 20 ג - 3

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.0 משרד הפנים
סוג התאריך: משוער

תוכן

HO 45/10820
החלטות ופרוטוקולים בעניין שירות צבאי של נתינים ממדינות אויב
הנמצאים בבריטניה; התכתבות של משרד הפנים ומאמרי עיתונות לגבי
פליטים יהודים רוסים בבריטניה.
(העתקים מצולמים)