הארכיון הבריטי P.R.0 משרד הפנים, המהגרים היהודים מרוסיה, דו"חות והתכתבות , Russian Jewish Immigrants, Reports and Correspondence,

01.01.1917 - 31.12.1917

סימול התיק : כ 20 ג - 2

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.0 משרד הפנים
סוג התאריך: משוער

תוכן

HO 45/10819
דו"חות והתכתבות על הועידה הצבאית המושתפת לבריטניה ורוסיה; דו"ח
על הפגנות ותעמולה אנטי-יהודית בלונדון.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח