הארכיון הבריטי P.R.0 משרד הפנים, המהגרים היהודים מרוסיה, התכתבות, דו"חות וכו', Russian Jewish Immigrants: Correspondence, Reports, Memoranda etc.

01.01.1916 - 31.12.1916

סימול התיק : כ 20 ג - 1

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.0 משרד הפנים
סוג התאריך: משוער

תוכן

HO 45/10818
התכתבות, דו"חות, החלטות, תזכירים וכו' של משרד הפנים לגבי
פליטים פוליטים יהודים הנמצאים בבריטניה. דיונים לגבי מעמדם,
זכויותיהם וחובותיהם.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח