הארכיון הבריטי 0. P.R קבינט המלחמה, המצב בארץ ישראל, תזכיר, התכתבות וכו', Situation in Palestine, Memorandum, Correspondence, etc.

23.11.1944 - 24.11.1944

סימול התיק : כ 20 ד - 29

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי 0. P.R קבינט המלחמה

תוכן

W.P. (44) 678
תזכיר משר המושבות לקבינט המלחמה על המצב בארץ ישראל לאחר רצח
הלורד מוין בקהיר.
נספחים: התכתבות בין שר המושבות, הנציב העליון לא"י ומפקדי הצבא
באזור על ההשלכות הצבאיות של ביצוע חיפוש בקנה מידה גדול אחר כלי
נשק ותחמושת.
בתיק גם: מתוך תיק בסימול מקורי - (44). ,W.M דו"ח על ישיבת קבינט
המלחמה מ-24/11/1944 בעניין המצב בארץ ישראל, הבעת אמון מלא
ותמיכה בפעולות משרד המושבות והנציב העליון לא"י לחיסול פעילות
הטרור והמחתרות.
(העתקים מצולמים)