הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, שנה לאחר 'אלטלנה', דו"ח, 'Altalena' - One Year Later, Report

15.06.1949 - 15.06.1949

סימול התיק : כ 20 ב - 233

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/75192
דו"ח של הנציגות הבריטית בישראל לארנסט בווין, שר החוץ הבריטי,
על האירועים בארץ ביום השנה לאירועי אלטלנה. סקירת הפרשה כולה
והתייחסות לפירוק האצ"ל והלח"י.
(העתקים מצולמים)