הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, מעצר חמישה פקידים בריטים, התכתבות ,Arrest of Five British Officials, Correspondence

01.07.1948 - 31.07.1948

סימול התיק : כ 20 ב - 226

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/68655
התכתבות בין משרד החוץ והקונסוליה הבריטית בארץ ישראל בנושאים-
חטיפת חמישה פקידים בריטים, עובדי חברת החשמל, ע"י האצ"ל והעברתם
לידי ההגנה; מעמד ירושלים כחלק ממדינת ישראל; הוצאה להורג של מאיר
טוביאנסקי, שנחטף ע"י האצ"ל; דרישה להעברת החטופים הבריטים לוועדת
שביתת הנשק.
(העתקים מצולמים)