הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, פעילות האצ"ל בגרמניה, התכתבות, Etzel Underground Activities in Germany, Correspondence

10.12.1947 - 16.03.1948

סימול התיק : כ 20 ב - 222

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/64905
התכתבות של משרד החוץ בעניין פעילות מחתרתית ומקרי טרור של האצ"ל
בגרמניה נגד מטרות בריטיות בעקבות גזרי דין מוות שהוציא ביה"ד
הצבאי הבריטי בהאנובר נגד ארבעה צעירים יהודים באשמת נסיון פיצוץ
הרכבת הבריטית הצבאית בקו המבורג-האנובר.
(העתקים מצולמים)