הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, פעולות טרור בארץ ישראל, התכתבות ופרוטוקול Terrorist Actions in Palestine, Correspondence and Protocols

06.08.1947 - 19.08.1947

סימול התיק : כ 20 ב - 213

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/61785
התכתבות בין חבר בפרלמנט ג'פרי קופר ושר החוץ ארנסט בווין בעניין
תלייתם של שני סרג'נטים בריטים ע"י האצ"ל בארץ ישראל; פרוטוקול
מדיון בבית הנבחרים הבריטי על המצב הפוליטי בארץ ישראל ועל
מדיניות בריטניה.
(העתקים מצולמים)