הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, פעולות טרור בא"י ופעילות ציונית בארה"ב, דו"חות וכו' Terrorist Actions in Palestine and Zionist Activities in U.S., Reports etc.

02.08.1947 - 09.09.1947

סימול התיק : כ 20 ב - 212

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/61784
גזרי עיתונים וידיעות על פעולות טרור בארץ ישראל; מכתב ממשרד
החוץ לשגרירות בריטניה בוושינגטון ובו נתונים מספריים ועובדות על
היקף הטרור ועל העליה הבלתי ליגאלית לארץ ישראל וכן בעניין הקשר
בין הליגה האמריקאית למען א"י חופשית לבין פעילות מחתרתית וארגון
עליה בלתי ליגאלית; הצהרה של אבא הלל סילבר לגבי המצב הפוליטי
בארץ ישראל וכן נגד מדיניות הבריטים; דו"ח משגרירות בריטניה
בוושינגטון על התגובות בארה"ב למצב בא"י לאחר הוצאתם להורג של
טרוריסטים יהודים; דו"חות מלונדון על מהומות אנטי-יהודיות לאחר
תלייתם של שני סרג'נטים ע"י האצ"ל בארץ ישראל.
(העתקים מצולמים)