הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, גזרי דין מוות לטרוריסטים יהודים ופעולות טרור Death Penalties for Jewish Terrorists & Terrorist Activities in Palestine

02.07.1947 - 31.07.1947

סימול התיק : כ 20 ב - 210

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/61782
התכתבות משרד החוץ ושגרירות בריטניה בוושינגטון על החלטת ועדת
האו"ם המיוחדת לעניין ארץ ישראל נגד ביצוע גזרי דין המוות;
דיוני פרלמנט על פעולת טרור בנתניה- חטיפת שני קצינים בריטים.
(העתקים מצולמים)