הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, גזרי דין מוות על טרוריסטים יהודים, התכתבות Death Penalty for Jewish Terrorists, Correspondence

23.06.1947 - 30.06.1947

סימול התיק : כ 20 ב - 209

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/61781
התכתבות משרד החוץ בעניין החלטת הוועדה המיוחדת של האו"ם לעניין
א"י בנושא הטרור ונגד ביצוע גזרי דין המוות שהוצאו בא"י נגד
מאיר נקר, יעקב וייס ואבשלום חביב; מכתבים ובקשות של ובשם קרובי
הנידונים למוות.
(העתקים מצולמים)