הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, חטיפת קצינים בריטים, דו"ח Abduction of British Police Officers, Report

10.06.1947 - 10.06.1947

סימול התיק : כ 20 ב - 208

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/61780
דו"ח על חטיפת שני קצינים בריטים ושחרורם לאחר זמן קצר.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח