הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, פעולות טרור והוצאה להורג של דב גרונר, דו"חות Jewish Terrorist Actions and Execution of Dov Gruner, Reports

14.04.1947 - 29.04.1947

סימול התיק : כ 20 ב - 205

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/61773
דו"חות הנציב העליון לא"י על פעולות טרור של חברי אצ"ל ולח"י
בארץ ישראל; דו"חות הנציב העליון על הוצאתם להורג של דב גרונר
וחבריו ועל התגובה הציבורית.
(העתקים מצולמים)