הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, פעולות טרור בארץ ישראל, דו"חות Terrorist Actions in Palestine, Reports

15.02.1947 - 05.03.1947

סימול התיק : כ 20 ב - 201

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/61768
דו"חות הנציב העליון לא"י על פעולות טרור בארץ ישראל ע"י חברי
אצ"ל ולח"י ועל תגובות הבריטים וצעדים לתפיסת מבצעי הפעולות.
(העתקים מצולמים)